Skärmdump från RFSL:s film om rapporten.

Transpersoner Transpersoner mår åtta gånger sämre än genomsnittsbefolkningen och allra sämst mår icke-binära transpersoner. Det visar en kartläggning som RFSL har gjort.

– Att ickebinära personer mår så pass mycket sämre än andra transpersoner i studien var något av en överraskning för oss, säger Carolina Orre, sakkunnig i hälsofrågor på RFSL och som har skrivit rapporten i ett uttalande.

Samtidigt tillägger hon att det inte är konstigt att personer mår dåligt om ens identitet osynliggörs och ifrågasätts i samhället och vården ger dåligt bemötande.

Ickebinär är den som identifierar sig som något mellan, bortom eller som båda könskategorierna kvinna/man.

472 svenska transpersoner har svarat på enkäten, som ligger till grund för en rapport som släpptes på måndagen. Bland dem finns både transkvinnor och transmän, samt ickebinära som utgjorde drygt 36 procent av enkätdeltagarna.

* 39 procent av de svarande uppger att de har dålig hälsa, och bland icke-binära mår ännu fler dåligt. Det kan jämföras med att siffran är fem procent i hela befolkningen, enligt Folkhälsomyndigheten (2016).

* 23 procent uppger att de har känt sig diskriminerade av vården på grund av sin transidentitet senaste året, och 62 procent har dragit sig för att söka vård av rädsla för dåligt bemötande.

* 40 procent av alla svarande tycker att den könsbekräftande vården är dålig*.

* 85 % av de ickebinära berättar om att de blir felkönade nästan jämt och bara 3,5 % känner att de helt och fullt kan leva i enlighet med sin könsidentitet.

* Nästan 10 procent av alla svarande uppger att de har försökt ta sitt liv under det senaste året. 54 procent har haft allvarliga funderingar på att ta sitt liv.

– Det är livsviktigt att barn- och ungdomspsykiatrin och övrig psykiatri får kunskaper om transpersoners livsvillkor. En ska inte behöva oroa sig för dåligt bemötande när en söker hjälp för livshotande tillstånd såsom självmordsbenägenhet, säger Emelie Mire Åsell, transpolitisk talesperson för RFSL i ett uttalande.

* Med könsbekräftande vård menas den utredning om könsidentitet inom vården som transpersoner måste genomgå för att kunna få rätt till behandling som förändrar ens kropp eller för att få ändra sitt juridiska kön.