Bild: SKL/Sveriges Riksbank.
Bild: SKL/Sveriges Riksbank.

hyrpersonal Snart kan landsting och företag tvingas betala moms på inhyrning av personal. Skatteverket ska snart ta ställning till en dom från i juni som klassar sjukvård via bemanningsföretag som momspliktig.

Hyrnotan för vårdpersonal har stigit kraftigt under flera år och uppgick förra året till över 5 miljarder kronor, skriver Dagens Samhälle.

Men i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från juni som slog fast att sjukvård som bedrivs via bemanningsföretag ska momsbeläggas, väntar hyrkostnaderna snart kunna bli betydligt högre än så.

Momssatsen för inhyrd sjukvård är 25 procent, och Skatteverket väntas inom kort ha tagit ställning till exakt hur HfD:s dom ska tolkas i praktiken.

Klart är att landsting enligt reglerna kommer att kunna dra av en stor del av momskostnaderna för sjukvårdstjänster de köper in, medan privata vårdföretag samt offentlig vård som bedrivs i bolagsform inte kommer att få göra avdrag på momsen. Det här ser Vårdföretagarna som en orättvisa.

Stockholms läns landsting, där flera av de stora sjukhusen bedrivs i bolagsform, beräknas att kostnaden för inhyrd personal med de nya momsreglerna skulle öka med drygt 26 miljoner kronor 2018.

SKL har i sin tolkning av domen hävdat att momsreglerna bara gäller anställd vårdpersonal som hyrs ut, och därmed inte exempelvis enskilda läkare som bildat företag och hyr ur sig som konsulter.

Även om tolkningen av domen inte är klar ännu, håller Skatteverket fast vid att iniktningen i domstolens besked står fast.

– Ja, Högsta förvaltningsdomstolen är mycket tydlig med att uthyrning av vårdpersonal inte är momsfri, säger Skatteverkets rättsexpert på momsfrågor, Kerstin Alvesson, till Dagens Samhälle.