Bild: Wikipedia.
Bild: Wikipedia.

I 10 av 18 fall har mannen friats från våldtäkt efter att ha hävdat att övergreppet begicks i sömnen. Ledande forskare underkänner nu flera av domarna och tunga jurister riktar hård kritik mot den låga kunskapsnivån i svenska domstolar. 

Ekot har granskat 18 våldtäktsfall där mannen hävdat att övergreppet begicks i sömnen, så kallad sexsomni. I tio av fallen har mannen friats från våldtäkt. I fem av fallen friades mannen enbart med hänvisning till att det inte går att utesluta att mannen sov under övergreppet. Och den som sover kan heller inte hållas juridiskt ansvarig för sina handlingar.

Åklagarmyndigheten har tagit fram en rapport för hur våldtäktsfall ska utredas när mannen hävdar att han begått övergreppet i sömnen. Men rapporten bygger i stora delar enbart på en muntlig intervju med en enda sömnexpert, som själv aldrig publicerat någon forskning om sexsomni.

Något som blir problematiskt när det sedan är samma sömnexpert som oftast kallas som expertvittne, menar Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.

– Så det känns inte som att det är en gedigen expertprövning man får, åtminstone kan det bli en tveksamhet och tvivel om det och redan det är skadligt, säger hon till Ekot.

Och att det finns så lite kunskap på området oroar även Svea hovrätts president Fredrik Wersäll.

– Jag tycker att det är problematiskt eftersom det här är allvarliga mål. Det är väldigt angeläget att vi får ett hållbart forskningsläge som vi i domstolarna kan ta ställning till. För själva kan vi egentligen inte bedöma hållbarheten i den här forskningen, säger Wersäll.

Ekot har också pratat med flera ledande forskare som riktar hård kritik mot flera av de friande domarna. Den amerikanske sömnforskare Carlos Schenck menar exempelvis att det i tre av fallen finns mer som tyder på att mannen var berusad, än att han faktiskt sov under övergreppet.

Sexomni är dessutom mycket ovanligt. Globalt sett finns bara 53 medicinskt fastställda fall av sexomni från 2000-talet, enligt en forskningssammanställning från  2015.