Val2018 Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen och ersätta den med en ny mindre myndighet. Det skriver allianspartierna på DN Debatt.

Vid en eventuell valvinst i september kommer Arbetsförmedlingen läggas ner.

»Förmedlingen misslyckas med matchning och med att se till att den arbetslöse är aktiv i sitt jobbsökande och får rätt insatser. Genom att renodla myndighetsuppdraget kan den nuvarande trögheten brytas och matchningen förbättras«, skriver alliansens partiledare på DN Debatt.

Förslaget lades fram för ett år sedan, men nu presenterar Alliansen vad de vill se som alternativ. En ny och mindre myndighet ska ersätta Arbetsförmedlingen, men staten ska fortsatt ha huvudansvaret.

De fyra partiledarna skriver att myndighetens roll ska renodlas till att göra en bedömning av de arbetssökandes behov och följa upp den »arbetssökandes rättigheter och de krav som ställs på vederbörande«.

Matchningsfunktionen ska öppnas för privata aktörer. De ska få ersättning som premierar att människor får ett vanligt jobb, och i andra hand »sysselsättning med en subventionerad anställning«

»Matchningsaktören ersätts i allt väsentligt efter hur väl den lyckas med att hjälpa den arbetssökande in i arbete. I första hand ska ersättningssystemet premiera övergångar till reguljär sysselsättning och i andra hand sysselsättning med en subventionerad anställning. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står, desto högre ersättning. Genom att ersättningen betalas ut över tid kan förmågan att skapa varaktig sysselsättning premieras.«

Det blir den nya myndighetens ansvar att utvärdera de fristående aktörerna och betala ut ersättning efter resultat. Ett »stramt regelverk och en mycket tydlig uppföljning« ska minimera risken för oseriösa aktörer. Aktörerna ska mätas och rankas efter resultat.

Men allianspartierna skriver också att de privata matchningsföretagen inte ska kunna selektera bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet.

Den enskilde arbetssökande ska ta ett stort ansvar, men allianspartierna går inte in på vad det innebär.

En nedläggning av dagens Arbetsförmedling har stöd i riksdagen, då även Sverigedemokraterna vill se en privatisering av myndigheten.

Regeringen tillsatte 2016 en Arbetsmarknadsutredningen. Utredningen kommer, utöver sitt uppdrag att ge förslag på hur det statliga uppdraget kan bli mer effektivt och tydligt, också titta på hur externa aktörer kan användas. Utredningen ska presentera sina resultat senast 31 januari 2019.