FOTO: Sussane Nilsson/ flickr

FLYGSKATT Lagrådet riktar kritik mot regeringens val att sänka flygskatten för resor till bland annat USA. Finansdepartementet medger att undantaget beror på handelsintressen.

Som Dagens Arena tidigare rapporterat beslutade regeringen i förslaget till flygskatt att särbehandla vissa länder. Flygskatten är indelad i tre nivåer: 80 kronor för inrikesflyg och inom EU,  samt 280 eller 430 kronor för längre flygresor.  USA, Kanada, Tunisien och Turkiet kommer däremot subventioneras. De tre förstnämnda flyttas från kategori tre till två och Turkiet från kategori två till ett.

Nu har Lagrådet granskat regeringens lagförslag och rådet ställer sig kritiskt  till att man inte motiverar de föreslagna skattenivåerna. USA och Kanada har till exempel placerats i samma kategori som länder som ”helt eller delvis ligger i Europa”. Detta motiveras enbart av att regeringen anser att »det är lämpligt« rapporterar Altinget.

Regeringen har hittills varit förtegen i frågan. Men Gösta Brunnander, pressekreterare på Finansdepartementet, förklarar att det handlar om handelsförbindelser.

– Att vi har behandlat det på det sättet som vi har gjort, handlar framför allt om att vi har nära handelssamarbeten med USA. Det faller sig naturligt att också Kanada placeras in i samma kategori, säger han till Dagens Arena.

För att ytterligare stärka flygtrafiken mellan Sverige och USA vill regeringen införa preclearence på Arlanda, vilket innebär  att  inresekontrollen sker i Sverige innan planet lyfter.

– Det är ett sätt att stärka relationen mellan Sverige och USA, det är ingen tvekan om det, säger Brunnander.

Lagrådet är också kritiskt till att regeringen inte motiverar varför Turkiet ska beskattas som resor inom EU, medan Rysslandsresor hamnar i den dyrare kategorin, trots att avståndet mellan Arlanda och Moskva är hälften så långt som till Ankara.

– Det beror helt enkelt på att EU har starka band till Turkiet och att det finns sträckor inom EU som är längre än till Istanbul.

Varför har ni inte velat redogöra för detta tidigare?

– Det är en bra fråga. Det har varit en lång process, nu har vi tagit till oss den här kritiken och får se hur vi går vidare med det.

Vidare kritiseras regeringen för att helt sakna konsekvensanalyser när det till gäller eventuella miljöfördelar och hur flygskatten påverkar andra slags transporter, menar Lagrådet. Enligt rådet är det tveksamt om EU överhuvudtaget kommer att godkänna flygskatten.

”Som Lagrådet ser saken är det alltså för närvarande ovisst om kommissionen kommer att godkänna statsstödet och när detta i så fall kommer att ske”, skriver rådet i sitt yttrande över förslaget.

Regeringen vill i dagsläget inte  kommentera lagrådets kritik närmare.

– VI har tagit till oss det här yttrandet från lagrådet och kommer att behandla det på sedvanligt manér på departementet innan vi går vidare i frågan, säger Gösta Brunnander.