Erik Helgesson tv. Joakim Ärlund th. FOTO: privat/ Lena Engstrand

Hamnkonflikten Imorgon kan konflikten i Göteborgs hamn trappas upp ytterligare. Arbetsgivaren har varslat om lockout.

Den långdragna konflikten mellan fackförbundet Hamn4an och terminalbolaget APM-terminals ser ut att förvärras ytterligare, då arbetsgivarsidan/arbetsgivaren har varslat om lockout.

Blir morgondagens så kallade varsel verklighet kommer hamnarbetarnas arbetstid begränsas till mellan 07.00 och 16.00. Det skulle innebära att såväl kvälls- som nattskift stänger helt.

– Vi har inga exakta siffror, men för de flesta medlemmar innebär det en halverad månadslön från och med i morgon. Det ser ut att bli så, bolaget vill inte förhandla med oss, säger Erik Helgesson, styrelseledamot Hamn4an.

Konflikten har pågått sedan april i fjol och läget kompliceras av att företaget har ett befintligt kollektivavtal med LO-facket, Transport, inte med Hamnarbetareförbundet.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar menar att lockouten är ett direkt svar på Hamn4ans senaste blockad, mot nyanställningar, övertid och inhyrning.

– Det slår sönder verksamheten på kvällar och nätter. Vi gör bedömningen att det inte är hållbart att fortsätta bedriva verksamheten som den är nu, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

Hamn4an är förvånade över arbetsgivarnas varsel, som man menar vida överstiger fackförbundets tidigare stridsåtgärder.

– Bara det första dygnet av den här lockouten kommer arbetsgivaren stänga ner terminalen dubbelt så mycket som våra stridsåtgärder har gjort det senaste halvåret. Imorgon kan vi ha ett hundratal personer som utestängs från att jobba sina skift, då kan man inte hänvisa till att en övertidsblockad omöjliggör kvällsverksamheten, säger Erik Helgesson.

Enligt Sveriges Hamnar har containerhamnen under det senaste året fått gå ner till 70 procent av normal kapacitet, och storföretag såsom Volvo och Stora Enso har den senaste tiden klargjort att man velat minska sitt beroende av Göteborgs hamn. Blir lockouten verklighet kommer mängden gods minska ytterligare, från 10 000 containrar i veckan till dryga 4 000.

– Jag vill understryka att det här verkligen är sista alternativet. Jag tycker ansvaret vilar tungt på Hamn4an som fått förslag från medlarna som ger alla fackliga rättigheter men ändå avvisat buden, säger Joakim Ärlund.