Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet

hamnkonflikten Hamnkonflikten trappas upp genom att Hamnarbetarförbundet nu varslar om fullskalig strejk från 6 mars för att möta arbetsgivarnas varsel om lockout. Hamnarbetarförbundet anklagar arbetsgivarsidan för »svartlistning« av deras medlemmar. 

Kring 11-tiden höll Hamnarbetarförbundet, även förkortat Hamn, en livesänd presskonferens där de gav besked om strejkvarslet och sina skäl för det. Beslutet kommer efter att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar i förra veckan varslade om lockout för alla medlemmar i Hamn på lediga dagar, och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars till och med 31 juli 2019, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Erik Helgeson, styrelseledamot i Hamn som höll i presskonferensen, anklagar Sveriges hamnar för att ha hotat hundratals behovsanställda medlemmar i Hamn om deras möjlighet att få jobb längre fram.

– I hamnarna har vi hundratals arbetare som arbetar som timanställda, och som har det här som heltidsförsörjning sedan flera år tillbaka. Mot den gruppen har en del arbetsgivare riktat direkta hot sedan i fredags; man har sagt att deras framtid och möjlighet att arbeta i hamnarna i framtiden hänger på om man väljer att lämna Hamnarbetarförbundet eller ej, sa Erik Helgeson.

Han kallar beteendet för »svartlistning« av fackmedlemskap och metoder som knappast förekommit i Sverige sedan 1930-talet.

Hamn vänder sig också mot den åtgärd från arbetsgivarna som kallas »fridagslockout«, och som i praktiken innebär kraftiga löneavdrag för många anställda samtidigt som de förväntas arbeta full tid, enligt förbundet.

– De här åtgärderna är så anmärkningsvärda och så personligt riktade mot våra medlemmar att den analys vi har gjort i förbundsstyrelsen, och i förbundet i stort, är att vi ser oss nödgade att varsla om total arbetsnedläggelse i alla Sveriges hamnars medlemsföretag, sa Erik Helgesson.

Varslet träder i kraft samtidigt som arbetsgivarens lockoutvarsel, klockan 00.00 onsdag 6 mars.

Hamn uppger att de positivt kommer att beakta förfrågningar om dispenser från strejk, för att tillvarata samhällsintressen och inte orsaka onödig skada. Förbundet säger att de vet att det här kommer att bli dyrt och pressande medlemmarna och de vädjar om både ekonomisk och annan hjälp.

– Vi kommer också att begära sympatiåtgärder från LO och Transport med hänvisning till att de metoder som används av arbetsgivaren inte hör hemma på svensk arbetsmarknad, säger Erik Helgeson.

Dagens Arena har kontaktat LO och Transport, men ingen av organisationerna har hittills hunnit ta ställning till informationen från Hamn. De har heller inte mottagit någon formell begäran av sympatiåtgärder.

Till Ekot lämnar vd:n för en av hamnarna som påverkas av konflikten en kommentar till Hamns strejkvarsel:

– Jag lämnar de juridiska bitarna till juridiken, så det tänker jag inte gå in på. Däremot förstår jag Hamnarbetarförbundet när de säger att det påverkar personliga löneavdrag och sånt också. Men man ska också betänka att deras stridsåtgärder påverkar både oss som terminal, våra rederikunder och framförallt industrin som kommer att lida enorma ekonomiska förluster på det här, säger Björn Wånge, vd för Gothenburg RoRo Terminal till Sveriges Radio.

Enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är arbetsgivarnas lockout-åtgärder förenliga med lagar på svensk arbetsmarknad.

– Man får vidta stridsåtgärder som vållar motparten så stor skada som möjligt med så liten insats som möjligt. Det är juridiskt helt okej. Sen kan det ju möjligtvis finnas moraliska synpunkter, säger Dan Holke till tidningen Arbetet.

Enligt Dan Holke ligger fördelen oftast hos arbetstagarna när det gäller stridsåtgärder som kan verka onödigt hårda.

 

Lyssna gärna på Dagens Arenas poddintervju med Stefan Koskinen från Almega, som bland annat handlar om hur han ser på lockout under lediga dagar!