Bild: Flickr/ COD Newsroom
Bild: Flickr/ COD Newsroom

vård Hälften av sjuksköterskorna som vill specialistutbilda sig inom vård av äldre hoppar av. »Vi har bara drygt 500 specialistsjuksköterskor inom geriatrik och det är oerhört lite«, säger Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet.

Hälften av sjuksköterskorna som vill utbilda sig till specialister inom vård av äldre hoppar av redan under första terminen, skriver företrädare för 13 universitet och högskolor på Dagens Samhälles debattsida.

Bristande stöd från arbetsgivaren är den viktigaste orsaken bakom de stora avhoppen. Många sjuksköterskor får inte ledigt för att studera utan tvingas jobba och plugga samtidigt. Och på grund av de stora avhoppen överväger man nu att lägga ner utbildningsprogram.

»Vi kan inte ge utbildningar där studenterna inte har realistiska förutsättningar att genomföra sin utbildning. Detta är enormt frustrerande när vi vet att specialistsjuksköterskornas kunskap är viktig«, skriver debattörerna.

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, anser att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för specialistutbildningen.

– Det här är den stora utmaningen för svensk sjukvård. Vi blir allt fler äldre och då behöver man den här kompetensen. I dag har vi bara drygt 500 specialistsjuksköterskor inom vård av äldre det är oerhört lite sett till hela befolkningen, säger hon.

Regeringen sköt nyligen till 300 miljoner ur den så kallade professionsmiljarden för att få fler specialistsjuksköterskor och under 2017 kan landsting och regioner söka pengar för att inrätta utbildningsanställningar.

– Det skulle behövas en liknande satsning på kommunsidan där man ofta arbetar med vård av äldre, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Vårdförbundet har tagit fram en modell för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor – så kallad AST. Det innebär att sjuksköterskorna får full lön under utbildningstiden och fortsatt rätt till villkor enligt kollektivavtal. Men enligt Lisbeth Löpare Johansson är det ännu få kommuner som har tecknat ett sådant avtal med facket.