Bild: Flickr/Socialdemokrater
Göran Perssons regering genomförde den största omvandlingen av las som dittills hade skett.

Före detta statsminister Göran Persson ser flera skäl till att vara kritisk mot en nedläggning av Campus Härnösand. I en intervju med Dagens Arena beskriver han närmare varför.

Det var under Göran Perssons tid som statsminister som Mitthögskolan fick universitetsstatus. Han var även på plats i Härnösand under invigningen av Mittuniversitetet i februari 2005. Nu är han kritisk mot nedläggningen.
– En nedläggning av Campus Härnösand slår socialt väldigt orättvist. Oftast är det så att elever med svag studietradition i hemmet söker sig till dessa mindre högskolor. Det är ett sätt att komma in i högskolevärlden och det kan vara en inkörsport för att gå vidare till ett större universitet.
– I och med en nedläggning blir det längre till högskolan för många studenter – studenter som har kommit in på en kvalificerad utbildning och som studerar i en anläggning som fungerar väl.

Han menar också att en nedläggning får stora konsekvenser för Härnösand som kommun.
– Beslutet om en nedläggning drabbar Härnösand som region, som ort och som stad. Campus Härnösand är en stor arbetsplats i kommunen och som nu försvinner genom ett pennstreck draget av en högskolestyrelse.
– Jag tycker att det är ett övergrepp mot Härnösand. Man ska komma ihåg att när den här högskolan/universitetet en gång grundades var Härnösand den ort som hade utbildningstradition.

Göran Persson håller regeringen indirekt ansvarig för nedläggningen och menar att det bara är början på en utveckling vi ser.
– Ingen ska tro att Härnösand är den sista orten som drabbas. Sundsvall och Östersund bör ju reflektera över vem som står näst på tur att utsättas för samma behandling som Härnösand.
– Nedläggningen är ett beslut framdrivet av en regeringspolitik som alltid varit negativ mot de små högskolorna och vi ser hur fler universitets- och högskoleorter kan gå samma utveckling till mötes.

Göran Persson menar att man har försökt att avpolitisera frågan om nedläggning genom att lägga över den på universitets styrelse.
– Att skaffa sig ett ombud är ett bekvämt sätt att fatta ett politiskt beslut, men ansvaret vilar likafullt på regeringen. Väldigt få gånger, om ens någon, har jag hört alliansens partiledare uttala sig positivt om dessa små högskolor och universitet. Undertexten är att man ska läsa i Uppsala.

I en tid med växande regionala spänningar och stark urbanisering anser han att det finns starka regionalpolitiska motiv till att ha en decentraliserad högskola.
– Nedläggningen av Campus Härnösand är ett stort principiellt politiskt beslut och utgör en ny inriktning på såväl den högre utbildningspolitiken som regionalpolitiken.
– Att lägga ner utbildningsplatser bidrar till en stark regional orättvisa, då ett av de effektivaste sätten att hålla uppe en orts attraktionskraft är stora, statliga satsningar på kvalificerad utbildning. Här lyfter man bort det.