AVTAL17 Igår kväll blev ett nytt avtal klart för frisörbranschen. Facket fick gehör för en obligatorisk hälsokontroll vart tredje år. Arbetsgivarna fick igenom en förlängd provanställning: från sex till åtta månader.

– Det vi är glada för är att vi fått igenom hälsokontroller, vilket vi kämpat för i flera avtalsrörelser, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels som har varit ansvarig för förhandlingarna.

Frisörer har länge varit oroliga för kemikalieanvändningen i hårprodukter, men framöver måste alltså arbetsgivarna se till att de anställda får en hälsokontroll var tredje år.

Arbetsgivarna säger sig vara mest nöjda med nivån som löneökningarna hamnade på.

– Det viktigaste för oss är att löneökningarna ligger i nivå med vad marknaden klarar av, säger Kim Gemzell, vd på Frisörföretagarna till Dagens Arena.

Något som utmärker frisöryrket är att de anställda har en del av lönen som består av garantilön, och en som består av provision. Det är garantilönedelen som nu har höjts i enlighet men märket, men också – enligt facket – i »princip i nivå« med LO:s låglönesatsning.

Arbetsgivarna vill däremot inte gå med på att säga att det har skett en extra satsning i krontal på de som tjänar minst.

Facket fick igenom sitt krav på obligatoriska hälsokontroller var tredje år, genom att betala med löneutrymme, enligt Kim Gemzell. Men han menar ändå att värdet på hälsokontrollerna är något större, cirka 2 000 kronor per person och tillfälle.

– Jag tycker att det är viktigt att man ser till att personal har en god arbetsmiljö och är frisk. Sedan blir det en belastning för ett litet företag att tillhandahålla det här till personalen. Så nu ska vi förhandla fram en modell för att göra det här, genom att teckna någon form av företagshälsovård, säger han.

En förlängd provanställning är viktig för att man ska kunna se om en ny frisör hittar sin plats i salongen och får tillräckligt bra beläggning för att bli lönsam, säger Kim Gemzell till Handelsnytt.

Frisörbranschen kännetecknas av en väldigt hög grad egenföretagare. Handels uppskattar att de förhandlar för runt 5 000 anställda, och enligt Frisörföretagarna är 75 procent av frisörerna i branschen egenföretagare. Av egenföretagarnas inkomster bedöms 20 procent vara helt oredovisade, alltså svartjobb.

Enligt Handels tjänar en behörig frisör med branschvana i snitt 26 500 kronor i månaden, med både garantilön och provision inräknat.

Frisörföretagarna uppskattar att en klippning på 30 minuter ska kosta minst 250 kronor för att lönerna ska kunna ligga på en kollektivavtalsenlig nivå.