Bild: Riksbanken/Wikipedia.
Bild: Riksbanken/Wikipedia.

VÄLFÄRDSVINST Rädslan för vinsttak har fått friskolorna att agera. Under det senaste året ökade friskolorna utdelningen med 50 procent,  visar en sammanställning som Dagens industri har gjort.

Regeringen och Vänsterpartiets förslag om vinstbegränsning har oroat många friskolor. Om vinsttaket blir verklighet innebär det att friskolornas rörelseresultatet begränsas till 7 procent plus statslåneräntan av operativt kapital.

Vi behöver skapa ett så stort handlingsutrymme som möjligt om förslaget om vinsttak går igenom, säger Michael Seher, verksamhetschef på familjeföretaget Kitas till DI.

Under såväl 2014 som 2015 låg friskolornas genomsnittliga utdelning på 31 procent av vinsten, 2016 ökade utdelningen till 46 procent av vinsten för räkenskapsåret. Däremot har friskolornas totala vinster för räkenskapsåren 2015- 2016 legat kvar på samma nivå. Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund är inte förvånad över utvecklingen

– Den ökade utdelningen beror ju inte på att det gått bättre för företagen.

– De flesta friskolor är små företag som arbetar mer eller mindre gratis. Med den diskussionen och det lagförslaget är man rädd att möjligheten att få betalt för sitt arbete ska stängas, säger Ulla Hamilton till DI.

900 grund- och gymnasieskolor som drivs som aktiebolag ligger till grund för Dagens Industris granskning. Underlaget omfattar 186 000 elever och av dessa går hälften av eleverna på skolor som överstiger det föreslagna vinsttaket på 7 procent.  Cybergymnasiet och Kitas redovisar de högsta utdelningarna i DI:s sammanställning, 21,5 respektive 13 miljoner.

Engelska skolan saknas emellertid i  DI:s sammanställning då skolkoncernen har ett brutet räkenskapsår för 2016/17. Skolkoncernen lämnar 45,7 miljoner i utdelning.

De ökade utdelningarna är »provocerande« säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till TT.