Bild: Regeringen/ Webstjärnan/Flickr.
Bild: Regeringen/ Webstjärnan/Flickr.

SKOLVAL Utbildningsministern lovar att kösystemet till friskolor ska göras om och att huvudmännen får ansvar för en blandad elevsammansättning på skolorna. I dag går remisstiden ut för Skolkommissionens förslag.

Inför sista remissdagen har DN intervjuat utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) om hur han ser på den rad förslag för den svenska skolan som Skolkommissionen lade fram i april.

Utbildningsministern avfärdade tidigt det kritiserade förslaget om att använda lottning som ett sätt att sortera elever till skolor där det fanns fler sökande än platser. Det här eftersom ministern ansåg att det skulle vara omöjligt att genomföra.

Men Gustav Fridolin vill fortfarande se en begränsning av det kösystem som i dag gör att barn ställs i kö från födseln till de mest populära skolorna. Exempelvis välkomnar han ett förslag från Friskolornas riksförbund i deras remissvar om att ha fyra år som en minimiålder för kö, och att lottning ska kunna användas om fler söker på sin fjärde födelsedag än vad det finns platser till.

– Jag vill se en förändring och det skulle kunna vara till exempel en åldersgräns, säger Gustav Fridolin.

Dessutom vill han se en lagändring som ger huvudmännen för skolorna ett ansvar för att se till att de har en blandad elevsammansättning. Men det handlar främst om samhällsplanering, som behöver ske i takt med att Sveriges befolkning växer, enligt ministern.

– Det är då du måste planera bort segregationen så att barn växer upp i hyreshus hamnar i samma skolor som barn från villaområden, säger Gustav Fridolin till DN.