Som en del av Arbetsförmedlingens planerade omorganisation kommer arbetsförmedlarna att delas upp i två grupper: en som arbetar mot arbetsgivarna och en som främst har kontakt med arbetssökande. Facket oroas för ökad arbetsbelastning.

Om allt går som planerat kommer arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen från sommaren 2019 att delas upp i en grupp som arbetar med arbetsgivare och en som arbetar med arbetssökande. En uppskattning är att 60 procent fokuserar på arbetssökande och 40 procent på arbetsgivarsidan.

Men personalen är orolig att en stor förändring kan försämra en arbetsmiljö som redan är ansträngd på myndigheten. Enligt huvudskyddsombuden på Arbetsförmedlingen rådde under hösten en extrem arbetsbelastning på hela myndigheten, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det innebär ju att det blir en större belastning på personalen, det skapar oro, direkt man nämner ordet omorganisation så blir många medarbetare oroliga. Det är klart att det finns en risk för sjuktal, det finns en risk för att personer slutar och går till andra jobb, säger Fredrik Andersson som är ordförande för fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen till Ekot.

Thomas Ericson är organisationschef på Arbetsförmedlingen med ett samordnande ansvar för Arbetsförmedlingens så kallade förnyelseresa.

Vad är tanken med uppdelningen i att jobba mot antingen arbetsgivare eller arbetssökande?

– Vi satsar på att dela in verksamhetsområdena organisatoriskt i två delar. Hela idén är att stärka vår förmåga att matcha på arbetsmarknaden. Genom specialisering kommer vi att förbättra vårt arbete genom att arbetsförmedlaren kan fokusera mer på de kundgrupper den har, säger Thomas Ericson.

Enligt Thomas Ericson har specialiseringen av arbetsuppgifter för den enskilda arbetsförmedlaren ett starkt stöd bland de anställda.

– Att kunna fördjupa sina kunskaper på ett av områdena ger förutsättningar att göra ett bättre jobb och ha en trygghet i det man gör.

Förändringen kommer att innebära att en arbetsförmedlare som i dag arbetar mot både arbetssökande och arbetsgivare, kommer att specialisera sig på en av de två grupperna. Det här betyder inte att anställda inte kommer ha någon kontakt med »den andra« sidan än den de arbetar med.

– Det är viktigt att matchningsuppdraget finns för alla. Hur rollfördelningen kommer att se ut exakt måste vi återkomma till, men personal på arbetsgivarsidan kommer även att ha kontakt med arbetssökande, men då mer utifrån ett arbetsgivarperspektiv, säger Thomas Ericson.

Blir det en fråga om vems intressen man tillvaratar mest i exempelvis en diskussion om en anställning?

– Jag skulle inte vilja säga att det handlar om olika intressen. Ambitionen är att det här ska komma alla kunder till gagn.

I slutet av januari fattar generaldirektören för Arbetsförmedlingen beslut om att anta den föreslagna omorganisationen.