Bild:401kcalculator.org/Flickr.

SKATTEFLYKT De rikaste människorna undanhåller i särklass mest av sin skatt, visar forskning. Samma sak gäller några av världens största och välkända företag som Apple. 

De allra rikaste svenskarna är också de som undanhåller mest av sin skatt. Uppskattningsvis går Sverige årligen miste om 40 miljarder kronor, visar forskning från Berkeley-universitetet.

Ekonomiprofessorn Gabriel Zucman, professor i ekonomi vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, är en av forskarna bakom studien. De mycket rika med tillgångar på mer än 50 miljoner USA-dollar (cirka 400 miljoner kronor), smiter undan 25–30 procent, berättar Zucman för TT. En medelskandinav smiter jämförelsevis undan 3 procent av sin skatt.

Forskarna vill framförallt se två åtgärder. Straffen för skatteundandragande måste riktas mot de banker och konsultfirmor som riktat in sig på de superrika.

– Om en bank blir påkommen med medhjälp till ekobrott borde den tvingas att lägga ner. Det skulle minska utbudet av skattesmitning avsevärt, säger Zucman.

Samtidigt måste kryphålen, som storföretag såsom Apple utnyttjar, täppas till. 35 procent av all vinst amerikanska multinationella bolag tjänade placerades i lågskatteländer som exempelvis Nederländerna, Irland och Bermuda.

Nyligen avslöjade Svt att Christer Gardell, en av Sveriges mäktigaste finansmän, har 4,6 miljarder placerade i holdingbolag på Malta. Hans fond Cevian har inflytande de svenska företag såsom Volvo, Swedbank och ABB. Nyligen blev Cevian största ägare i Eriksson. Fonden finns i dag registrerad i skatteparadiset Cayman Islands.