Bild: Flickr/Steve Webel.

Kvotering Kvotering kan leda till högre kompetens bland män och fler kvinnor på toppositioner, visar en ny forskningsrapport.

En vanligt förekommande kritik mot kvotering är att kompetenta män skulle ersättas med mindre kompetenta kvinnor och att kvinnors karriärmöjligheter skulle försämras då kvotering kan skapa tvivel om deras kompetens.

En ny forskningsrapport slår dock hål på båda argumenten.

Forskarna har undersökt effekterna av Socialdemokraternas kvoteringsinitiativ »Varannan damernas«, det vill säga varannan man, varannan kvinna på valsedlarna som infördes inför valet 1994.

Och resultatet visar att de som förlorade på kvotering var de medelmåttiga männen snarare än de kompetenta. Kvoteringen höjde nämligen kompetensnivån bland de manliga politikerna, särskilt i det politiska ledarskiktet. Kvoteringen ökade också sannolikheten för att kvinnor fick ledarpositioner i kommunala S-organisationer.

– Det visar att det inte fanns meritokrati överallt från början. Män rekryterade män och inte bara på kompetensbasis. Genom kvotering stärks meritokratin genom att man försämrar möjligheten att omgärda sig med personer med samma kön, säger Johanna Rickne, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Forskarna har använt sig av flera mått för att mäta kompetens där det viktigaste mäter en persons inkomst i förhållande till andra personer med samma ålder, kön, yrke, utbildning och bostadsort.

– Vi jämför alltså svetsare med svetsare och läkare med läkare så att vi redigerar bort klasskillnaderna i inkomst.

Johanna Rickne tror också att kvotering skulle få liknande effekt i andra sektorer.

– Ja det tror jag. Det finns mycket forskning om varför det är så stor överrepresentation av män på många håll och den forskningen har ifrågasatt om vi har meritokrati på arbetsmarknaden. Det finns andra faktorer än kompetens som avgör, exempelvis diskriminering, man rekryterar folk man är bekant med och det är mer sannolikt att känna personer av samma kön. Det finns också fördomar om att kvinnor är sämre lämpade än män. Och så länge rekryteringar inte bygger på kvalifikation utan på fördomar eller nätverk, då kan kvotering vara ett sätt att stärka meritokratin.