Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

SKOLA När lärare inte tar rollen som vägledare utan istället låter barn inhämta kunskap själva, är elever med svag socioekonomisk bakgrund de som förlorar mest. Det säger hjärnforskaren Martin Ingvar i en intervju med SvD.

Den moderna sortens lärande, som bygger på att elever själva ska lära sig att hämta in kunskap, är inte anpassad för barns hjärnor. Istället är skolbarns hjärnor inställda på att ta in kunskap förmedlad av vuxna som vägleder dem i inlärningsprocessen. Det säger hjärnforskaren Martin Ingvar till SvD.

Att kunna söka kunskap självständigt är däremot något som måste läras in. Elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund kan lättare få stöd hemifrån för att lära sig att utveckla en intern lust att lära som krävs för att man ska vara driven att söka kunskap själv.

– Det postmoderna paradigmet som härskar i skolan, att elever själva ska söka kunskap, åstadkommer på så sätt ett slags ojämlikhetsmaskineri, säger Martin Ingvar.

För att skapa en trygg lärmiljö måste läraren ha auktoritet och vara tydlig med vad som förväntas av eleverna.

– Vi har i dag väldigt många klassrum, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, som inte uppfyller krav på en pedagogisk situation. Det är sorgligt, säger Martin Ingvar.