Försäkringskassan Ann-Marie Begler som har varit generaldirektör sedan 2015 lämnade idag uppdraget, tre år tidigare än planerat.

Maria Hemström-Hemmingsson blir ny tillförordnad generaldirektör för myndigheten, meddelar socialminister Annika Strandhäll (S) på en presskonferens idag.
– Vi måste möta människor med respekt och vara tydliga varför vi ibland avslår ansökningar, säger Maria Hemström-Hemmingsson.

På presskonferensen säger Strandhäll att regeringen varit nöjd med Ann-Marie Beglers insats och anledningen till att hon nu fått lämna uppdraget är att Försäkringskassan ska förnyas.
– Uppdraget Ann-Marie Begler fått från regeringen har hon utfört på ett alldeles utmärkt sätt. Det här handlar om ett stort och brett renoveringsarbete.

Men Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) delar inte Strandhälls bild av Ann-Marie Beglers insats.

»Dagens besked att Försäkringskassan får en ny generaldirektör är inte överraskande. Som myndighetschef är Ann-Marie Begler ansvarig för det haveri av rättsosäkerhet som har präglat Försäkringskassans hantering av den personliga assistansen de senaste åren«, skriver förbundsordförande Maria Persdotter i ett pressmeddelande.

Kritiken från regeringen mot Försäkringskassan handlar delvis om att myndigheten nedprioriterat sitt ansvar för rehabilitering, vilket bland annat ska göras i samverkan med Arbetsförmedlingen. Dagens Arena kunde i januari berätta att antalet samordningsmöten, som Försäkringskassan ordnar mellan minst tre parter, däribland den sjukskrivne, hade halverats mellan 2014 och 2017.

Annika Strandhäll reagerade då kraftigt och sa att siffrorna gjorde henne »irriterad«. Thomas Åding, vice ordförande för facket ST inom Försäkringskassan, sa att orsaken till färre möten var att fokus lagts på att utreda rätten till sjukpenning: »Vi har kraftigt nedprioriterat samordningen och i synnerhet när det gäller att åka ut på möten«.

Under dagens presskonferens sa socialministern att både stödet till individen och utvärdering av om människor ska få stöd måste fungera väl:

»För att människor ska ha förtroende för försäkringen över tid måste balansen mellan de dubbla uppdragen fungera väl« sa Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska också få en ny överdirektör, men vem det blir kommer meddelas vid ett senare tillfälle. Rekryteringsprocessen av en ny generaldirektör ska sätta igång nu, men när den är klar kan inte Annika Strandhäll inte svara på.

– Det kommer så klart ta sin tid, säger hon.