Slottshagskyrkan. FOTO Erik Forsberg

AVTAL 17 Mitt i kyrkovalstider rasar en facklig strid inom kyrkan. Efter åtta månaders förhandlingar meddelar nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att man drar sig ur förhandlingarna med prästfacket Kyrkans Akademikerförbund.

–  Vi har i åtta månader försökt föra konstruktiva förhandlingar, men Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) har flera gånger gått ut offentligt och kommit med uppseendeväckande och felaktiga påståenden, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) i ett pressmeddelande.

Fokus i förhandlingarna har varit Svenska kyrkans arbetstidsregler. Medan Vision och Kommunal har fått behålla sin arbetstidsmodeller, menar KyrkA att arbetsgivarparten Skao tagit bort prästernas.

– Präster kommer inte att få någon ersättning för obekväm arbetstid eller övertid, vilket alla andra yrkeskategorier får, hävdar Vibeke Hammarström, kanslichef på KyrkA.

Något som Cecilia Herm tillbakavisar.

–   Vi vill utveckla Svenska kyrkans arbetstidsregler så att prästerna har lika goda arbetstidsregler och ersättningar som alla andra medarbetare i kyrkan, säger Herm i pressmeddelandet.

Förra årets avtal är sedan i våras förlängt och löper på. Parterna har sju dagars ömsesidig uppsägningstid.