Magnus Pettersson, Fastighets
Magnus Pettersson, Fastighets

Avtal17 Fastighets har varslat om strejk vid sju företag inom arbetsgivavrorganisationen Pacta.

Pacta vill inte räkna upp de lägsta lönerna med samma nivåer som i andra avtal inom fastighetsbranschen, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Fastighets har i dag varslat arbetsgivarförbundet Pacta om stridsåtgärder för att t få till stånd ett nytt kollektivavtal för anställda i Pactas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice.

Varslet omfattar sju företag i landet, Borås, Malmö, Jönköping, Karlstad, Södertälje, Växjö, Kristianstad. Varslet träder i kraft 1 juni 06:00 om inte nytt avtal träffats innan dess.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal har strandat. Pacta vill inte räkna upp de lägsta lönerna med samma belopp som lönerna i övrigt.

Nivåer som finns i andra tecknade avtal i fastighetsbranschen.

-För vår del är det viktigt att ha kollektivavtal som bidrar till konkurrens på samma villkor och har motsvarande kostnader som andra i branschen, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.