Bild: Flickr/Blondinrikard Fröberg.
Bild: Flickr/Blondinrikard Fröberg.

Hemlöshet Antalet hemlösa i Stockholm fortsätter att minska, visar en ny kartläggning. Samtidigt blir bostadsbristen allt mer kännbar – fler söker sig till socialtjänsten enbart på grund av att de saknar någonstans att bo. 

Vartannat år kartläggs antalet hemlösa i Stockholms stad. Årets enkätundersökning visar att det finns 2 420 hemlösa personer i Stockholm, en minskning med 231 personer jämfört med förra mätningen.

– Hemlösheten minskar mest i de grupper som har annan social problematik och det är också där flest insatser har gjorts. Vi har exempelvis satsat mycket på bostad först och vräkningsförebyggande arbete. Dessutom har antalet träningslägenheter blivit betydligt fler, säger Linn Hemmingsson, utredare på socialförvaltningen.

Samtidigt har andra kartläggningar visat på en motsatt utveckling. Stadsmissionen i Stockholm har i sin kartläggning sett att antalet besök till deras verksamheter i Stockholm har ökat med 50 procent under de senaste fem åren. Och i både Göteborg och Malmö har den så kallade strukturella hemlösheten – personer utan social problematik som enbart saknar bostad – ökat på senare år, enligt kommunernas egna mätningar.

Att Stockholms stads genomgång skiljer sig från övriga beror på att man använder sig av olika mätmetoder, förklarar Linn Hemmingsson.

– Vår rapport innefattar personer som har kontakt med socialtjänsten, frivilligorganisationer eller personer som våra uppsökare kommer i kontakt med. Är man strukturellt hemlös är det inte lika självklart att man har kontakt med socialtjänsten. Dessutom redovisar vi bara personer som har sin tillhörighet i Stockholms stad.

Och det finns tecken på att den strukturella hemlösheten ökar även i Stockholm.

– Det stämmer med den allmänna bilden man får när man pratar med socialarbetare på stadsdelsförvaltningarna. Där ökar gruppen som söker kontakt enbart på grund av bostadsproblem. Det är förmodligen en återspegling av bostadssituationen i Stockholm, där kötiden för ett förstahandskontrakt är nio år.