Resultatet visas under omröstningen i EU-parlamentet.

utstationering EU-parlamentet röstade i dag med stor majoritet igenom en skärpning av utstationeringsdirektivet. De ska öka kraven på likabehandling för EU-medborgare som arbetar tillfälligt i ett annat EU-land.

Med röstsiffrorna 456 som sa ja, och 147 som röstade nej, samt 49 nedlagda röster, gav EU-parlamentet på tisdagen stöd åt ett skärpt utstationeringsdirektiv.

Det nya direktivet ska ge arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land rätt till samma lön som inhemska arbetare med motsvarande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Samtliga aktuella löneregler i EU-landet ifråga ska vara tillämpliga för utstationerade arbetstagare, och kostnader för logi, resor och uppehälle får inte dras av från lönen av arbetsgivaren. Dessutom skärps kraven på vilken standard som ska gälla för tillfälliga boenden som arbetsgivaren tillhandahåller.

Utstationerade arbetstagare ska nu få bättre skydd mot korruption och utnyttjande. Det nya direktivet sätter en maxlängd på 12 månader som en utstationering kan vara, med en möjlighet till förlängning på sex månader.

Max Andersson (MP) har varit ansvarig för utstationeringsdirektivet för Gröna Gruppen i det rättsliga utskottet. Han anser att det nu blir mycket svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraft.

»Det här är en seger för den svenska modellen. Nu täpper vi till kryphålen i regelverket och gör det lättare att se till människor som jobbar i Sverige ska få svenska löner och villkor.« säger han i ett uttalande.