Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S).
Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S).

skatteflykt I spåren av den senaste läckan om pengar som göms i skatteparadis har ett trettiotal EU-parlamentariker skrivit under ett upprop om att skärpa lagar för att hindra skatteflykt.

I brevet uppmanar de drygt 30 ledamöterna av Europaparlamentet medlemsländerna att vidta skarpare regler kring skatteflykt och skatteparadis. De kritiserar de länder som försökt blockera EU från att anta en gemensam så kallad »svart lista« över länder som kan betraktas som skatteparadis, och kräver att systemet med land för land-rapportering ska börja gälla fullt ut.

»Framförallt kräver vi att information om förvaltnings- och investmentbolag (trusts på engelska, red.anm) ska bli tillgänglig för allmänheten, och att alla skatteparadis ska tvingas att automatiskt dela med sig av information till internationella skattemyndigheter«

En av undertecknarna är den svenska ledamoten Olle Ludvigsson (S), som sitter i det ekonomiska utskottet i EU-parlamentet och även i det tillfälliga Panama-utskottet som kom till efter den senaste skatteläckan, Panama papers.

Den svenska regeringen säger sig vara tveksamma till om företag ska publicera information om hur mycket skatt de betalar offentligt på sina hemsidor, eftersom de tror att det kan hindra länder att vilja delta i systemet där man delar information mellan skattemyndigheter i olika länder.

Men Olle Ludvigsson är positiv till att företag ska dela skatteinformation offentligt.

– Det är en del av samma förslag som det här med land för land-rapportering. Självklart är jag för öppen rapportering, säger Olle Ludvigsson.

Ett annat av de förslag som EU-parlamentarikerna tar upp i sitt brev, nämligen om att skapa en EU-gemensam »svart lista« över skatteparadis, har fått kritik för att den riskerar att bli alltför diplomatisk, och till exempel inte inkludera några EU-länder, trots att vissa av dem tillhandahåller fördelaktiga skatteupplägg.

Men enligt Olle Ludvigsson bör även EU-länder kunna finnas med på en så kallad svart lista.

– Ja, det innefattar Europa i så fall också, säger han.