Ylva Johansson (S). Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Lex Laval Idag träder de nya Lex Laval-ändringarna i kraft. I och med de nya reglerna får facken utökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska företag.

– Det här är helt avgörande för att vi ska kunna stå upp för den svenska modellen och hantera löner för utstationerade arbetare. Vi har inget system annat än arbetsmarknadens parter och enligt tidigare lagstiftning har facken inte kunnat agera, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Lex Laval infördes 2010 av den dåvarande borgerliga regeringen efter att EU-domstolen slagit fast att fackförbundet Byggnads stridsåtgärder mot det lettiska byggföretaget Laval varit otillåtna. Lagändringen blev omstridd och kritiserades bland annat av Internationella arbetsorganisationen. Men från och med i dag förändras alltså reglerna.

Den mest betydande förändringen i lagen är, enligt LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson, att den så kallade bevisregeln försvinner. Bevisregeln gjorde tidigare möjligheterna små att vidta åtgärder mot de företag som hävdade att likvärdiga villkor för utstationerade tillämpades.

– Det här stärker möjligheterna för svenska och utländska arbetare att hävda kollektivavtal, men ska vi tala om likvärdiga villkor, då är det mycket kvar att göra.

Claes-Mikael Johnsson poängterar att dagens regeländringar inte river upp Lex Laval-lagen, utan snarare justerar den.

– Det som regeringen nu gör är att man inför en Lex Laval som är mer anpassad de verkliga krav som finns. Det krävs fortfarande en rad stödåtgärder, bland annat skarpare krav på anmälningsskyldighet, det måste utvidgas till att innefatta dem som köper tjänster. Man måste också titta på skatteregler. Ska det verkligen vara möjligt för företag att betala skatt och arbetsgivaravgifter i ett annat land än där man verkar?

Ylva Johansson hoppas att framöver kunna vidta ytterligare åtgärder för att skärpa reglerna utstationeringsregler. Igår lämnades ett nytt förslag om anmälningsskydd, då såväl fack som myndigheter länge misstänkt ett stort mörkertal av oregistrerad arbetskraft i Sverige.

– Jag har skickat ut ett förslag på remiss som handlar om att man måste anmäla utstationering redan under första dagen. Tidigare har man som arbetsgivare haft fem dagar på sig, så när facket kommer till en arbetsgivare kan de hävda att arbetstagaren bara varit här sedan igår.

– Den här regeringen tänker se till att den svenska modellen utvecklas, och de nya regler som vi nu får kommer var en viktig pusselbit, säger Ylva Johansson,