FOTO: News-Öresund/flickr

GÄNGVÅLD Tre sommarmånader resulterade sammanlagt i 81 skottlossningar, 46 skadade och elva avlidna. Nu ska polisen öka sina insatser mot gängvåldet.

– Gängskjutningarna går att få ner, det måste gå. Det går inte att få ner till noll men de går att reducera, säger kriminalkommissarien Gunnar Appelgren hos Stockholmspolisen till Svenska Dagbladet.

Enligt SvD har i år har 202 skjutningar hittills ägt rum, vilket också resulterat i 31 dödsfall. Dödsskjutningarna i Sverige sker nästan uteslutande inom kriminella kretsar. Stockholmspolisen medger att man inte lyckats hålla en tillräcklig press på gängen.

– För att kyla av det så måste vi in och öka trycket, säger Appelgren.

För att komma till rätta med problemen krävs enligt polisen mer personal, såväl civila som uniformerade poliser. Man vill också i större utsträckning använda hemliga tvångsmedel för att förhindra grova brott. Ett internt arbete har påbörjats för att förstärka dessa delar, enligt Stockholmspolisen.

Bevisinsamling och att anhålla, häkta och få gärningsmän dömda är avgörande för att inte skjutningarna ska eskalera ytterligare.

– Tar du bort en misstänkt mördare eller misstänkt mördargäng så får du bort ett antal motiverade gärningsmän. Samtidigt får vi bort ett antal presumtiva offer. Det kyler av i miljön, så där måste vi bli bättre, säger Gunnar Appelgren.

Skjutningarna är i första hand koncentrerade till storstadsregionerna. I Stockholm och region Syd (som inkluderar Malmö) inträffade flest skjutningar, 79 respektive 61. Region Väst, där bland annat Göteborg ingår, hade 21 skjutningar. I förra veckan rapporterade Dagens Arena att det i förhållande till folkmängd sker fyra till fem gånger så många dödsskjutningar i Sverige som i Norge och Tyskland.

– Före 1990 var det ungefär fyra gängmord per år i landet, efter 90-talet så låg det mellan 8–13 fram till ungefär 2014 och 2015, då ökade det upp till 30 gängmord per år i hela landet, sedan har det legat på den höga nivån, säger Appelgren, säger Appelgren till SvD.

Polisen ser den nya generationen kriminella, unga som inte ser sig som en del av samhället, som ett problem. En annan förklaring är  den ökade tillgången till skjutvapen.

– Vi släcker branden, vi måste fokusera på vapen och den öppna droghandeln. Andra myndigheter måste titta på kriminella entreprenörer som har ekonomisk förmåga: Samtidigt måste samhället jobba förebyggande med socioekonomiskt stärkande.