Bild: stock.xchng

SKOLAN Flera kommuner ger sina elever betalt för att läsa upp betygen under sommarlovet. Det kan strida mot bestämmelser i kommunallagen. 

I Hallsberg, Överkalix, Vilhelmina, Kramfors och Umeå får eleverna lön för att läsa upp sina betyg under sommaren, rapporterar Sveriges Radio Ekot idag.

Eleverna gör den så kallade sommarskolan, som är en möjlighet för elever med svårigheter att studera extra under sommaren, som ett feriearbete. I Umeå har den avlönade sommarskolan pågått i tio års tid och i år fick de deltagande eleverna 51 kronor i timmen.

Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i Umeå, menar att det är ett kostnadseffektivt sätt för förebygga framtida utanförskap.

– Vi har en fantastiskt välfungerande gymnasieskola med hög genomströmning och det här är ett av de sätten vi kan upprätthålla den höga genomströmningen och en hög kvalitet, säger han till Ekot.

Men Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet, anser att det är problematiskt att vissa elever kan få betalt för att gå i skolan och menar att det kan strida mot bestämmelser i kommunallagen.

– Kommunen som huvudman har ju en skyldighet enligt skollagstiftningen att se till så att alla elever klarar studierna men det betyder inte att man kan ge vissa elever betalt för att de ska genomföra sina studier med lyckat resultat, säger hon till Ekot.

SKL menar att kommunerna kan komma runt bestämmelserna om det finns en speciallagstiftning som kan gå före kravet på att inte ge stöd åt enskild. Men Lotta Lerwall säger till Ekot att hon inte ser vilken lagstiftning det skulle vara, och att hennes spontana svar på om kommunerna kan fortsätta betala ut lön till vissa elever är nej.

– Jag tycker inte att de kan hålla på med det här, säger hon.