Åsa Regnér (S). Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

assistans En dom från Högsta förvaltningsdomstolen har väckt farhågor om att tusentals kan förlora sin personliga assistans. Nu säger Åsa Regnér (S) att lagen ska ändras för att skydda LSS-användare.

Nyligen gick Försäkringskassan ut och varnade för att runt 6 000 assistansanvändare riskerar att förlora sin rätt till assistansersättning efter en ny vägledande dom. Det var Högsta förvaltningsdomen som i ett mål funnit att en assistansanvändare inte hade rätt till en personlig assistent under bilresor till och från en aktivitet, medan assistans beviljats för själva aktiviteten.

Domen tolkades som att ingen längre har rätt till assistans under väntan, det vill säga stunder då assistenten väntar på att assistansanvändaren ska behöva hjälp.

Tolkningen av domen har lett till stor oro inom funktionshinderrörelsen och mött kritik även från olika politiska partier.

Men på måndagseftermiddagen meddelade alltså Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, att lagen kommer att skrivas om så snart som möjligt för att skydda rätten till assistans även under stunder av väntan. Det säger hon i en intervju med Studio Ett, Sveriges Radio.

Samtidigt så kommer Försäkringskassan tillsvidare att tillämpa den hårdare praxis som domen gör gällande, vilket regeringen inte kan göra något åt, enligt ministern.

– Nej, det kan man inte göra enligt grundlagen i ett rättssamhälle. Regeringen kan inte lägga sig i domar, säger Åsa Regnér till Sverige Radio.

Även två tidigare vägledande domar, som kom för flera år sedan, har bedömts haft stor effekt på att skärpa vilka behov som ger rätt till assistans. Regeringen har begärt en översyn över vilka konsekvenserna har blivit av de domarna, och bedömningen ska vara klar i december.

Regeringen har samtidigt tillsatt en utredning om LSS och gett direktiv om att kostnadsutvecklingen för den statliga assistansersättningen ska dämpas.

– Rätt personer ska få rätt insatser. Vi vill inte se att man använder reformen till fel ändamål, till exempel att assistansbolagen anställer ännu fler jurister eller använder pengarna till reklam, eller att pengar går till oseriösa aktörer, säger Åsa Regnér.