Berit Müllerström

Jämställdhet Män i tjänstemannayrken tjänar mer än dubbelt så mycket som kvinnor inom arbetaryrken. Det visar LO:s senaste jämställdhetsbarometer.

Inför internationella kvinnodagen har LO för femte året i rad satt ihop en jämställdhetsrapport. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har stadigt minskat de senaste 20 åren, men tjänstemannamän tjänar ändå mer än dubbelt så mycket som arbetarkvinnor. Män som arbetar inom tjänstemannayrken har en genomsnittlig lön på 40 700 kronor jämfört med 18 500 kronor för kvinnor inom arbetaryrken.
– Den ökade polariseringen på arbetsmarknaden kommer att leda till att ojämställdheten ökar, och att arbetarkvinnor faller efter ännu mer, säger Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande i ett pressmeddelande.

Detta har enligt rapporten flera förklaringar. Bland annat är det betydligt vanligare med tidsbegränsande arbeten bland arbetarkvinnor än tjänstemannamän. Var fjärde arbetarkvinna har inte en tillsvidareanställning, bland tjänstemannamän är det 10 procent som inte är fast anställda.

Kvinnor tar generellt ut många fler föräldrapenningdagar än männen, även om männens uttag stadigt ökat sedan 1974. Fortfarande idag tar männen bara ut ungefär en fjärdedel av föräldrapenningdagarna.

Bland föräldrar i tjänstemannayrken är vård av barn den viktigaste orsaken till att de deltidsarbetar, i arbetaryrken är det bristen på heltidsarbete som är den största orsaken.
– Heltid ska vara norm i samhället och där behöver politikerna hjälpa till, de otrygga anställningarna måste minska, säger Berit Müllerström till Dagens Arena.

LO anser inte att det är en långsiktig lösning att kvinnor ska välja yrken och utbildningar som leder till traditionellt mansdominerade yrken. 2035 kommer det fattas 145 000 personer med gymnasieutbildning inom vård och omsorg på den svenska arbetsmarknaden.
– Ska vi få människor att vilja arbeta inom dessa branscher är heltid väldigt viktigt. Det måste stiftas lagar men vi måste också tydligt förhandla om det i avtalsrörelserna, säger Berit Müllerström.