Bilden har inget med personen i texten att göra. Foto: Sunsurfr/flickr
Bilden har inget med personen i texten att göra. Foto: Sunsurfr/flickr

arbetsmiljö I Sverige arbetar en tredjedel av de anställda inom äldreomsorgen delade turer, i Danmark och Norge handlar det bara om ett par procent. »Om de klarar att lägga scheman utan delade turer borde Sverige göra det också«, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete.

Ungefär vart tionde anställd inom äldreomsorgen i Sverige arbetar delade turer varje vecka, det vill säga att arbetsdagen är uppdelad i två arbetspass med minst två obetalde timmar emellan. Och ytterligare en tredjedel arbetar delade turer någon gång i månaden. Men i Danmark och Norge är det bara ett par procent som arbetar delade turer, visar en ny studie från Socialhögskolan vid Stockholms universitet.

– Delade turer är inget man behöver ha, äldre människor får hjälp på kvällar och helger även i andra länder. Och om Danmark och Norge klarar att lägga scheman utan delade turer borde Sverige göra det också, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete.

Studien, som bygger på en enkätundersökning riktad till personal inom äldreomsorgen, visar också att man är betydligt mindre nöjd med sina arbetstider i Sverige jämfört med grannländerna.

– Sverige ligger sämst till. Och de som jobbar skift är klart mindre nöjda med sina arbetstider än de som inte gör det.

För tio år sedan gjordes en liknande studie och jämfört med den är försämringarna tydliga på flera områden. Exempelvis uppger allt fler att det råder personalbrist, att arbetsbördan ökat och fler  funderar på att lämna yrket. Och inom hemtjänsten andelen som uppger att de kan påverka hur det dagliga arbetet läggs upp har minskat från 39 till 16 procent.

– Det är oroväckande siffror. Har man inget handlingsutrymme, kan man heller inte möta de äldres skiftande behov och därmed försämras kvalitén. Minutstyrda scheman gör även att man som anställd går hem och känner sig otillräcklig.