Bild: Ulrika Årehed Kågström/Cancerfonden och Flickr/ Steve Greer.

Vårdkris Det råder akut personalbrist inom cancervården, visar en ny rapport. »Patienterna betalar ett högt pris för underbemanningen«, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Det råder akut brist på vårdpersonal inom cancervården. 17 av landets 18 onkologkliniker är kraftigt underbemannande och totalt sett är vart femte tjänst obesatt. Det visar en granskning som Cancerfonden gjort tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE. Undersökningen visar också att överbeläggningar och stängda vårdplatser är vanligt förekommande.

– Situationen är mycket allvarlig och tyvärr är det patienterna och personalen som drabbas. De betalar ett högt pris för underbemanningen inom cancervården. Det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Underbemanningen skapar också en pressad arbetsmiljö för personalen vilket leder till sjukskrivingar och utmattning,

Cancerfonden menar att landstingen inte klarar av att lösa den akuta situationen på egen hand, därför behövs en starkare nationell styrning av cancervården.