FOTO: Anders Löwdin

Bostad Bostadsbyggandet förespås minska till hälften av vad som behövs för att kunna möta befolkningsutvecklingen. Veidekke föreslår särlösningar för unga och förstagångsköpare. 

Veidekke släpper sin marknadsanalys i dag och mycket talar för att bostadsbyggandet de närmaste åren kommer att falla ned mot cirka 35 000 påbörjade bostäder.

Från 64 000 påbörjade lägenheter år 2017 till mellan 35 000–40 000 bostäder framöver. Det är ungefär hälften av vad Boverket menar behövs för att byggandet ska hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.

DN Debatt skriver bygg- och fastighetsföretaget att tre omständigheter indikerar att raset kan fortsätta och att återhämtningen kommer att ta lång tid.

Det har enligt Veidekke skett en successiva förskjutning från lånat kapital till eget kapital. Den statliga bostads­finansieringen avskaffades under 90-tals krisen och ansvaret för finansieringen flyttades till banker, hushåll och fastighetsbolag.

Finansinspektionens stabilitetsrapport öppnade upp för att införa motsvarande typ av restriktioner mot fastighetsbolagen som redan införts mot hushållen.

Följden blir sämre konkurrens när svagare aktörer slås ut och bostadsbyggandet kommer att minska, skriver Veidekke.

Dessutom påverkar kreditrestriktionerna bostadsefterfrågan mer negativt än vad som framkommit i debatten och drabbar särskilt unga och förstagångsköpare.

Veidekke har också analyserat sex olika faktorer för att bedöma sannolikheten för ett ökat byggande av hyresrätter. Knappast något talar för en sådan utveckling.

Efterfrågan på hyresrätter minskar då hyrorna är höga och boendeformen dyr.

Lösningen enligt Veidekke är att införa särlösningar för yngre och förstagångsköpare, i form av högre bolånetak, subventionerat bosparande och startlån.