Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

BOLÅN På SvD Debatt kräver tidigare riksbanksdirektören Thomas Franzén att regeringen ska bryta upp bankoligopolet genom ny styrning av SBAB. Men finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tycker att SBAB fungerar bra.

2016 gjorde de fyra storbankerna tillsammans en vinst på 92 miljarder kronor. De ökande bolånemarginalerna hos bankerna är en viktig faktor bakom deras höga vinster, skriver Thomas Franzén, tidigare direktör för Riksgälden och vice riksbankschef, på SvD Debatt på torsdagen.

Han menar att det i praktiken råder ett bankoligopol utan riktig konkurrens, där statligt ägda SBAB inte sköter sin roll som de borde. Enligt Thomas Franzén borde SBAB aktivt arbeta för att öka konkurrensen genom att pressa ned sina räntor, och för att kunna göra det bör de sänka sitt avkastningsmål på kapital från dagens 10 procent, till ett mål »väl under 6 procent«. Regeringen bör därför ändra i ägardirektiven för SBAB för att åstadkomma en förändring.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) håller delvis med om Franzéns problembeskrivning.

– Jag tycker att han pekar på ett viktigt problem, nämligen att bolånemarginalerna har stigit och att marknaden inte fungerar så bra som den borde, säger Per Bolund till Dagens Arena.

Men Per Bolund tycker ändå att SBAB gör sin roll genom att erbjuda bättre villkor.

– Man har varit en prispressare och sänkt räntan på 3 månaders och ettåriga löptider. Man har stuckit ut, det är svårt att argumentera för att man inte har gjort något, säger han.

Samtidigt lägger han det största ansvaret på kunderna, som måste bli bättre på att jämföra räntor hos olika banker, förhandla och byta bank om så krävs för bättre villkor.

– Problemet är att kunderna inte anstränger sig tillräckligt för att förhandla ned räntan. All erfarenhet och alla studier visar att kunder som går till flera banker får bättre villkor. Bara 1 av 10 har bytt bank de senaste åren, säger finansmarknadsministern.

– Det är sant att fyra aktörer är väldigt stora och dominerar, men det finns väldigt många andra att vända sig till. De mindre aktörerna erbjuder lägre ränta för att de vill locka fler kunder.

Vad är ert ansvar från regeringens sida för att skapa en bättre bankmarknad?

– Vi har ett ansvar att stärka bankkunder. Exempelvis har vi fått regler om att banker ska erbjuda öppen redovisning av snittränta. Vi har sedan årsskiftet också ny lagstiftning där banken måste ange varför man har den räntenivå man har. Det är bra för kunderna, säger Per Bolund.