Foto: Flickr/vonderauvisuals
Foto: Flickr/vonderauvisuals

BEMANNINGSFÖRETAG Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsplatser med bemanningsanställda. Undersökningen visar att tre av fyra arbetsplatser brister i arbetsmiljö, samt att bemanningsanställda skadar sig dubbelt så ofta.

Allt fler svenskar jobbar inom bemanning, och idag sysselsätter branschen drygt 76 000 personer, ofta rör det sig om unga och oerfarna människor. Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsplatser, och undersökningen visar att  tre av fyra arbetsplatser brister i sitt arbetsmiljöarbete. Dessutom är arbetsskador dubbelt så vanligt bland de bemanningsanställda. Enligt myndigheten är det bland annat bristen på introduktion och riskbedömning som ligger till grund för branschens många olyckor.

– Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats, i ett pressmeddelande.

Ansvaret för bemanningsanställdas säkerhet och arbetsmiljö delas av både kundföretag och bemanningsföretag, tanken är att arbetsgivarna tillsammans ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket framhåller introduktionen som extra viktig.

– Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats, säger Heli Aarnipuro.

Inspektionerna visar också att det finns bemanningsföretag som överhuvudtaget inte undersöker arbetsmiljön ute på kundföretagen.

Johan Sandberg, fackombud på IF Metall i Malmö, får ofta samtal från bemanningsanställda.

– Man har ont i ryggen och i leder. Det påverkar allt, och man mår inte speciellt bra. I slutändan kan det vara så jäkla illa att arbetslivet tar slut alldeles för tidigt, säger Johan Sandberg till Ekot.

Inspektionerna kommer att fortlöpa under hela året, totalt kommer Arbetsmiljöverket granska 900 arbetsplatser med inhyrd personal.

Arbetsgivares skyldigheter gentemot bemanningsanställda:

  • undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön även för inhyrd och uthyrd personal
  • ge en god introduktion
  • försäkra sig om att inhyrd personal har fått och förstått instruktioner för de arbetsuppgifter hen ska utföra.