Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

SKOLAN Pojkar presterar sämre än flickor i skolan, men skolor med högre kvalitet har betydligt mindre skillnader mellan hur pojkar och flickor presterar. Det visar en ny rapport från SNS.

Rapporten bygger på amerikansk forskning med ett jämförande perspektiv vad gäller Sverige. Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU kommenterade rapporten i en intervju med P1-morgon i dag, och hon förklarade pojkars överlag sämre prestationer i skolan så här.

– Det finns en hel del hypoteser. Det kan handla om biologisk mognad tidigt i livet, men handlar naturligtvis också om förväntningar och normer för hur pojkar och flickor ska bete sig i skolan. Dessutom läser pojkar och flickor olika mycket både i och utanför skolan, säger Anna Sjögren.

Skillnaden mellan pojkar och flickor växer också med åren i skolan. Forskningen visar att i ett amerikanskt sammanhang är könsskillnaderna betydligt mindre på högkvalitativa skolor.

– I den amerikanska skolan mäter man skolans kvalitet genom att titta på hur mycket av elevers resultatförändringar från ett år till nästa som kan förklaras av att de går på en viss skola, och då ser man det som ett tecken på skolans kvalitet. Det finns också indikatorer som handlar om närvaro i skolan, och hur många elever som blir avstängda från skolan, så kvaliteten kan ha att göra med studiero och pluggkultur.

Men i svenska skolan märks inte skillnaderna mellan bättre och sämre skolor på samma sätt, även om det också saknas lika tillförlitlig data för svenska sammanhang.

– När jag försöker titta på skillnader i skolkvalitet här i Sverige, kan jag se att skillnaderna mellan pojkar och flickor är stora i sämre skolor men också betydande i bättre skolor. Så då handlar det framförallt om att stötta elever med dåliga skolprestationer, och då kommer det till stor del handla om pojkar, sade Anna Sjögren till P1-morgon.