FOTO: press
FOTO: press

STORFÖRETAG Svenska storföretag har allt färre anställda i Sverige och under 2000-talet har nära var fjärde jobb försvunnit. Störst är nedgången inom de stora exportföretagen, som förlägger alltmer av sin verksamhet utomlands, skriver Arbetet.

Under en lång period har ett antal storföretag dominerat den svenska arbetsmarknaden. Under 2000-talet har dessa företag tappat en stor del av arbetsstyrkan på hemmaplan, samtidigt som många av företagen expanderar på den globala marknaden. Detta visa en kartläggning tidningen Arbetet gjort av de största börsföretagen med huvudkontor i Sverige.

I början av 2000-talet hade de 25 största svenska företagen nära en kvarts miljon anställda i Sverige. 16 år senare har 57 500 arbetstillfällen försvunnit. Förra året hade dessa företag färre än 190 000 anställda i landet, mindre än 4 procent av den totala arbetsmarknaden.

Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen, menar att företagens expansion utomlands inte skett på bekostnad av jobben i Sverige. Rune framhåller att flera företag som expanderat globalt har haft en större ökning av anställda i Sverige jämfört med dem som inte expanderat utomlands.

– Vi måste komma ihåg att produktionen måste öka för att företaget ska bibehålla befintliga nivåer på den svenska personalen, eftersom det sker pågående rationaliseringar, säger Anders Rune till Arbetet.

Förklaring till företagens snabba utflytt beror enligt Rune på flera faktorer bland annat på Sveriges höga arbetskraftskostnader.

Erica Sjölander, utredningschef på IF Metall, hävdar att en betydligt mer avgörande roll spelar närheten och tillträde till andra marknader.

– Företag tar sig ofta in på nya marknader genom uppköp av andra företag. Det gör att arbetsstyrkan i utlandet ökar i ett slag. Sedan finns det ibland krav på att det måste finnas ett lokalt innehåll, så då lokaliseras ofta sammansättningen till det landet, säger Erica Sjölander, till Arbetet.

Kartläggning visar att tio av de 25 bolagen har mindre än en femtedel av verksamheten förlagd i Sverige. Maria Sandström, ekonom på Riksbankens statistikenhet, anser ändå att det är av stor betydelse att dessa företags huvudkontor förblir i Sverige.

– Storleken på överskottet i utrikeshandeln är beroende av var dessa förlägger sina huvudkontor, säger hon.

Men Johan Javeus, chefsstrateg på SEB, är inte orolig för en snabb utflyttning av huvudkontor från Sverige.

– Funktioner som produktutveckling, forskning och marknadsföring lämpar sig fortfarande väl för hemmaplan, även om kullagren eller vad det nu kan vara tillverkas på andra håll, säger Javeus.

Följande företag ingick i kartläggningen: Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Axfood, Boliden, Electrolux, Ericsson, H&M, Handelsbanken, Husqvarna, NCC, Nordea, Peab, Sandvik, SAS, SCA, Scania, SEB, Securitas, Skanska, SKF, SSAB, Swedbank, Telia Company, Volvo.