T.h. Marianne Sandén Ljungberg, vd på Mazars. Bild: Mazars

ALLRA-SKANDALEN Efter att den förre revisorn övergett det skandalomsusade pensionsbolaget Allra tog till slut byrån Mazar över som revisor. Men revisionen kommer att dra ut länge på tiden.

Den 31 juli var sista datum att komma in med årsredovisningar för 2016 till Bolagsverket. Men Allras fyra bolag kommer inte vara klara än på ett bra tag. Det säger Marianne Sandén Ljungberg, vd på Mazar som tog över revisionsansvaret när den tidigare revisorn Deloitte lämnade sitt uppdrag.

– Det kommer nog dröja ett tag för vi måste ju göra en revision enligt gällande regelverk, och det är överenskommet med bolaget att vi inte kommer att komma in i tid. Här är ju vissa delar som är komplexa. Vi räknar med att vara klara någon gång i höst, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Bolagsverket utfärdar böter på 5 000 kronor åt gången om bolag lämnar in sina årsredovisningar för sent. Till slut kan det bli fråga om likvidationsplikt.

– Det kommer inte att gå så långt, säger Mazars vd.

Deloitte, som varit revisor åt Allra-bolagen i flera år, valde att lämna uppdraget i mars i år efter att SvD Näringsliv och andra medier avslöjat flera oegentligheter i bolagets verksamhet. Bland annat ska de ha gjort märkliga affärer inom bolagen, som ska ha berikat ägarna medan pensionsspararna fått dålig avkastning på sina fonder. Kundklagomålen har också varit omfattande när det gäller Allras sälj- och marknadsföringsmetoder. Till följd av det här valde Pensionsmyndigheten att stänga ute Allras fonder från pensionstorget.

Efter att Deloitte lämnat uppdraget som revisor hade Allra svårigheter att hitta en ersättare, och valde att ta hjälp av Bolagsverket. Till slut åtog sig Mazar att vara revisor åt bolagen.

– Vi resonerade utifrån att alla bolag måste ha rätt till en revisor – inte alla kan säga nej till det här bolaget. Vi inventerade riskbilden, vilka kompetenser vi hade för att klara av uppdraget och då ansåg vi att vi kunde åta oss det, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Vad står på spel för er genom att ta er an det här uppdraget?

– Det är viktigt göra en god revision enligt gällande regelverk. Är det så att man inte kan lämna en ren revisionsberättelse, så är det så.

Marianne Sandén Ljungberg vill inte kommentera huruvida revisionen av Allra-bolagen kommer att kräva extra noggrannhet. När det gäller ersättningen för uppdraget sker den per timme.

– Vi debiterar så som vi gör för alla revisioner, men det antal timmar det kan ta skulle ju kunna vara fler i ett sådan här uppdrag, säger Marianne Sandén Ljungberg.