Foto: Flickr/Socialdemokraterna

Alliansens krav på betyg från årskurs 4 sågas av experter

Dela

Alliansen driver igenom betyg i årskurs 4, trots experters avrådan. Uppsala universitet går ett steg längre och vill ta bort betyg även från årskurs 6 och 7.

En av de stora skiljelinjerna mellan regeringens och alliansens skolpolitik är frågan om tidiga betyg. I riksdagen i december röstade alliansen tillsammans med SD igenom ett införande av betyg i årskurs 4. Detta trots ett svagt stöd från de expertutlåtanden som inkommit under höstens remissprocess av förslaget.

I augusti 2014 framförde den borgerliga regeringen förslaget om betyg från årskurs 4 i en promemoria. Den skickades till 75 remissinstanser och ett fyrtiotal svar hade kommit in i december.

Dagens Arena har gått igenom remissvaren och kan utläsa att samtliga remissinstanser med särskild insyn på utbildningsområdet avråder regeringen från att införa tidiga betyg. Skolinspektionen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarnas riksförbund, Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten och Barnombudsmannen är några av de som avråder betyg från årskurs 4.

De instanser som uttalat sig kritiskt och avråder ett införande av tidiga betyg, pekar konsekvent på att det saknas empirisk forskning på den goda effekten av tidiga betyg och efterfrågar en utvärdering  av betyg i årskurs 6 innan fler förändringar av betygssystemet införs.

Uppsala Universitet går ett steg längre och förordar att ta bort betyg från årskurs 6 och 7, eftersom ”det saknas tillräckliga empiriska belägg för att betyg har positiva effekter på lärandet. Det finns dessutom fakta som stödjer tesen att det går att nå goda resultat utan betyg”. I stället bör man arbeta för att ”minska den administrativa bördan för lärarna, vilket inkluderar färre och mindre formaliserade bedömningspraktiker”.

Även från Arbetsmiljöverket påpekar den ökade arbetsbelastningen på lärarna, som alliansens betygsreform skulle innebära.

Folkpartiets Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, har lämnat en skriftlig kommentar om remissvaren till Aftonbladet:

”Flera av de som uppges säga nej är snarare sådana som tycker att det går lite fort och att man först ska utvärdera betyg från årskurs 6. Men det är därför vi går systematiskt fram. I budgeten för 2015 finns 10 miljoner kronor för att förbereda införandet av tidigare betyg. Det kan handla om utvärdering, informationsmaterial och fortbildning. Förslaget är att betyg från årskurs fyra införs först om något år, möjligen 2017. Det finns alltså tid att möta de farhågor som finns hos några remissinstanser om att det går för fort.”

Remissinstanser som är för betyg i årskurs 4 är Svenskt Näringsliv, Föräldraalliansen Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting, med reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger nej till tidigare betyg än i dag.

33 kommentarer

 1. Leif Lindau - 9 januari, 2015

  Experter kan man altid köpa för från 1500 kr/tim och uppåt. , så lovar de säga vad man vill höra.

  Vad är det för vinst att luras och hålla föräldrarna utanför kunskap om hur det går för deras barn och sammanfatta det i ett betyg. Detta trams om betyg är något som bara finns i ett enda land i hela världen .och det är ett land som är bottensrankat i skolsammanhang. alla andra länder har naturligtvis betyg i småskolan. Riktig sjuk reaktionär ultransationalistisk inbilsk idioti och ankdammschauvinsim. i förljugenhetens och självbedrägeriets henmort på jorden. Kejsaren är tyvärr spritt sprängande naken. för ungarna vet mycket väl hur det ligger tiill !

  • Marianne Fagberg - 10 januari, 2015

   Oj oj oj, vilken ohyfsad reaktion! Vi diskuterar bara om och när vi skall ha betyg i olika årskurser, inte liv och död. Dessutom har detta diskuterats så många gånger under årens lopp. Det var inte så att vi hade tidiga betyg när Sverige låg i PISA-toppen. Tvärtom. Den orsaken får hittas någon annanstans. Men det är intressant att se liberalernas svängningar. När mina barn gick i skolan så var de för en flumskola så det stod härliga till. Nu vill de ha betyg i fyran. Så skall vi väl ha elitskolor också förstår jag.
   Vad säger du till den läraren som jag talade med. Hon sa: vad skall jag ge höga betyg i? Till den som lyckas med allt utan att anstränga sig eller den som jobbar och sliter men kanske inte kommer så långt som hen hade önskat. Ska jag belöna den medfödda begåvningen eller det slit den mer medelbegåvade gör varje dag?

   • Fredrik O - 11 januari, 2015

    Naturligtvis skall den som uppnår bäst resultat få högst betyg. Allt annat är värderelativism.

    • Ulf - 12 januari, 2015

     Men fungerar det på yngre elever? Hur vet du att det passar, och vad säger forskningen? Hur långt ned i åldrarna vill du gå?

  • Suck ! - 10 januari, 2015

   Hållas utanför ??
   Då mina barn gick i skolan hade vi återkommande samtal med läraren, något som gav betydligt mer än en bokstav eller siffra på ett papper, du skulle kanske gått på dom samtalen så hade du inte behövt känna dig utanför

  • Martin Andersson - 11 januari, 2015

   Barnlös,Leif?? Som FÖRÄLDER vet jag nämligen hur detta TIDIGT stöter ut,skapar klyftor OCH stressar våra småttingars skoldagar. Magont,huvudvärk,tävling om vem som är bäst i klassen. Så har det i och för sig ALLTID varit. Jag minns paniken själv i skolan på den tiden. Man skall ha LUGN studiero de åren- INTE oro,stress och panik. VAD lär man sig då?? Skaffa barn, tyck FÖRST när du har de erfarenheterna. ANNARS lita på experter ELLER de som har erfarenheter… FÖRÄLDRARNA!!

   • Leif Lindau - 12 januari, 2015

    Nej, ett stort natal barn och barn, och har varit hemma lämnge med egna barn, och passar nu mest barnbarn. Om det är NÅGON somiexkat vet hur det ligger till med prestationerna i skolan så är det ungen själv. Så för dem behövs det inga betyg alls. Det är resten av världen som behöver dem.

 2. Janne B - 9 januari, 2015

  Det är knappt någon som bryr sig om betyg vare sig i låg- eller högskola. Enda gången det är av värde är för att söka vidare till nästa nivå. Mycket viktigare att barn får bra mat, röra på sig, inse värdet av att umgås med erfarna och med oerfarna människor, känna sina förmågor och delta i en skola som är känslig för sin samtid. Tristessen och förutsägbarheten är också viktig att lära sig umgås med. För att finns den enorma förmåga till uthållighet som människan besitter.

  Viktigare är att införa betyg för politiker så att de kan bytas ut när de blir alltför ohörsamma mot en värld i ständig förvandling. Björklund hade fått streck och tvingats lämna utan livslång pension.

  De som inte kunde räkna i fick etta redan i ettan har trots att de haft hela livet på sug sällan höjt nivån på sin matematiska finess. Det är inte betygen som gör att förändringar sker. Det är viljan hos denvsom har bestämt sig. Gör det möjligt för ett barn i skolan att få bestämma sig utifrån sina förutsättningar.

 3. /lasse - 10 januari, 2015

  Betygsfrågan visar på den politiska handlingsförlamningen när det gäller skolans problem. En pseudofråga får fullständigt orimliga politiska proportioner. Den är bara populism av värsta sorten i stället för seriös vetenskaplig inställning till problem med skolan. Men tyvärr har vi inte bättre politiker än så.

  • Fredrik O - 11 januari, 2015

   Om betygsfrågan är en pseudofråga finns det ju ingen anledning att vara motståndare till tidiga betyg.

   • Yngve - 11 januari, 2015

    Varför ska man belasta skolan med ytterligare en förändring om den är onödig?

    • Fredrik O - 11 januari, 2015

     Det är inte för skolans skull man vill införa tidigare betyg. Det är för att fånga upp studiesvaga elever och ge adekvat hjälp innan högstadiet.

     • Ulf - 12 januari, 2015

      Hur vet du att tidiga betyg är bättre för studiesvaga elever? Tydligen bryr du dig inte om forskningen.

 4. André - 10 januari, 2015

  En politiker som plockades upp från militärkasernens skyddade miljön.
  En politiker som ”vurmar” efter kunskaper och inte ens visste vad ordet ”algebra” betydde.
  En politiker som har haft 8år på sig att ”vända trenden” på ”flumskolan”.
  En politiker som fortfarande efter alla dessa år skyller på sossarna och annat flumvänsterfolk
  En politiker vars endaste honnörsorden var ”disciplin och betyg”. Man är ju militär.
  En politiker som struntar högaktningsfullt i vad forskningen säger så länge det inte går i ens riktning
  En politiker som fick faktiskt sparken av väljarna men själv inte kan acceptera det.
  Baserat på vad som åstadkommits skulle samma person inom näringslivet fått gå efter kanske 3 år, inte efter 8!
  Betyg?

 5. Sten Karlsson - 10 januari, 2015

  Typiska kommentarer i ett land som är på väg utför. Och det fort.

 6. Jan - 11 januari, 2015

  Och denna väckarklocka förväntas då indikera att nödvändig kunskap inte inhämtats av barnen, tydligen?
  Dessvärre saknas empiri för att stödja sådana påståenden och någon korrelation mellan tidigare betyg och kunskap existerar inte. Att bortse, negligera och förminska kända rön till förmån för sin, sina, ideologiska trosläror och övertygelser känns minst sagt beklämmande.

  • Fredrik O - 11 januari, 2015

   Helt korrekt Jan. Väckarklockan indikerar att barnet inte ligger på rätt kunskapsnivå. Det finns inga föräldrasamtal eller individuella utvecklingsplaner för barnen som är så kompromisslöst ärliga om kunskapsnivån som betygen. I alla fall inte om lärarna följer betygsättningsreglerna.
   Att det inte finns någon korrelation (positiv) mellan kunskap och betyg tror jag inte ens att du själv tror.

   • Jan - 12 januari, 2015

    Att tro sig veta är inte liktydigt med att veta, så vad du och jag eventuellt tror är i sammanhanget ganska irrelevant, eller åtminstone borde det vara irrelevant. Dessutom är betyg i sig ett ganska trubbigt verktyg för att mäta kunskap, åtminstone om en förlitar sig på kunskapsbegreppet inom kognitionsvetenskapen.
    Återigen, så saknas empiri för att stödja påståenden och någon korrelation mellan tidigare betyg och kunskap existerar inte. (Kontakta gärna Uppsala Universitet för att ta del av de studier som gjorts). Så? Ideologisk övertygelse går före vetenskaplig konsensus känns som sagt minst sagt beklämmande.

    • Fredrik O - 12 januari, 2015

     Jan, jag har aldrig påstått att tidigare betyg ger högre kunskap. Det är väl inte betygen som ska ge kunskap? Det är undervisningen som ska ge kunskap. Betyget är ett sätt att mäta måluppfyllelsen. Ju mer en elev uppfyller målen desto högre betyg. Att detta är kontroversiellt hos vissa tyder om något på en ideologisk blockering.

     • Jan - 12 januari, 2015

      Hej igen,

      ”Betygen är en väckarklocka om att det är på väg att gå åt skogen samt att Väckarklockan indikerar att barnet inte ligger på rätt kunskapsnivå”, hävdar ju du. Eller menar du något annat?

      Jag skulle nog inte etikettera kognitionsvetenskapen, pedagogik och den didaktiska forskningen som ideologiskt/politiskt präglad, åtminstone inte i någon vidare bemärkelse. Men visst, det står ju dig fritt att tycka.
      Men den till synes upplevda ideologiska blockeringen har ju, likväl stöd i relevant forskning.

 7. André - 12 januari, 2015

  Trams! I praktiken fungerar det inte på det viset. Detta är ju påvisat. Aldrig hört talas om betygsinflation i så kallade ”friskolor”?
  När våra barn gick i skolan (90-talet) hade vi ständig kontakt med lärarna och kunde följa upp på ett levande sätt barnens studiebana och förhållandena i klassen såsom relationerna till läraren.
  Det var nog inte så dumt eftersom ”barnen” blev både läkare och psykolog.
  Betyg är bara en summa på en prislapp. Det bero på var man köper det någonstans på denna förskräckliga skolmarknaden som ingenting har med frihet att göra…

 8. May Gustafsson - 12 januari, 2015

  Hur får man barn som är svaga i ett ämne och som rentav avskyr det att vilja lära sig något om det inte finns någon form av piska – morot? När jag gick i skolan för flera decennier sedan formligen hatade jag fysik. Om det inte varit för att få betyg hade jag aldrig öppnat en bok.
  Jag fick godkänt, men absolut inte mer. Jag tror inte att jag är ett unikum.

  • André - 12 januari, 2015

   ….och?

 9. putte torild - 12 januari, 2015

  De borgerliga med Moderaterna i spetsen fortsätter leka självutnämnda experter som vet bättre än alla andra. Man kan dock ana taktik. Om det pratas betyg så kommer inte de riktigt viktiga frågorna upp på bordet som tex de privata skolorna och deras vinster! Det som borde diskuteras är om marknaden verkligen hör hemma i skolan?

 10. Leif Lindau - 12 januari, 2015

  Jag säger som Engels: egenintresset ljuger inte . De som tjänar på att det inte finns några betyg är lärare, byråkrater och politiker. Om det finns betyg och en klass 2 ha 50 % läskunnighet finns då är en siffra som man inte kan snacka bort. När klara siffror finns är det svårt att förmeka verkligheten och fortsätta som tidigare och gömma misslyckandena och byråkraterna och politiker kan kan ägna sig åt annat som är mycket roligare än den svåra och slitsamma uppgiften att lära alla barnen det de behöver för ett bra liv senare.
  Betyg är till för föräldrar, och för att sätta eld under baken på politiker, byråkrater och lärare som inte klarar av missköter sin uppgift. Inkompetensens första mål är att skyla över sitt eget misslyckande. De som är emot betyg är alltid nomenklaturan, poltiker och dess betalda hantalangare som olika s.k. forskare och lösa tyckare som inte vill veta av den riktiga, mötbara verkligheten. Barnen och föräldrarna är offren.

  • Ulf - 12 januari, 2015

   En lärares intresse är att göra ett bra jobb. Lyssna därför på vilka verktyg de saknar. Lyssna på forskarna som är raka motsatsen till lösa tyckare.

 11. Ulf - 12 januari, 2015

  Under Alliansens tid har administrationsbördan för lärarna bara ökat. Man trodde att skolan var en marknad. PISA-resultaten har sjunkit dramatiskt. Istället för att erkänna att skolpolitiken har misslyckats så avleder man diskussionen till den gamla symbolfrågan betyg.

 12. Milan - 12 januari, 2015

  Det är tur att en massa länder vars skolelever ligger före Sveriges elever har sina betyg! Om resten av världen avskaffar det onödiga/meningslösa/skadliga betyget, då hamnar de svenska eleverna genast i världens absoluta botten. :-) De svenska eleverna måste vara riktiga dummisar. Eller …?

  • Ulf - 12 januari, 2015

   Men hur kan du veta att betyg spelar roll i de yngre årskurserna?

 13. Dagmar - 17 februari, 2015

  Jag anser att förslaget till betyg redan från årskurs 4 är OK. Det är inget fel på det. Man går inte undan som elev bara att man måste lära sig och får betyg. Jag själv hade betyg redan från årskurs 1 upp till universitet. Ingenting hände mig. De som vill inte lära sig eller är mindre begåvade måste acceptera att de får sämre betyg. Men om betyg och varför ska det vara finns på min webbsida Samhälle och politik ’14.

 14. Fredrik O - 11 januari, 2015

  Betygen är en väckarklocka om det är på väg att gå åt skogen.

 15. Leif Lindau - 12 januari, 2015

  Betyg är början till lösningen för t ex problemet med att våra barn ej kan läsa och räkna. Om man inte mäter och är öppen med ksolan prestation så slipper politiker och byråkrater att hantera detta vansinne och kan fortsätta sina liv i det rosa kuddrummet som vanligt. Mätta siffror är nömligen svårare att snacka bort.

 16. Ulf - 12 januari, 2015

  Tror du inte att lärarna vet vilka som har problem? Det finns centralprov och PISA-mätningar. Däremot behövs det fler specialpedagoger så att man kan åtgärda problemen.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Vesna Prekopic

Migrationsverket måste ta större ansvar

Det duger inte att bolla runt med ansvarsfrågan - Migrationsverket måste lägga resurser på att rätt åldersbedömning görs från start. 0Inga delningar

Vem kämpar för socialsekreterarna?

Stäng SD-dörren helt, Anna Kinberg Batra


Nina Brevinge

Regeringen skjuter upp kritiserat ersättningssystem för ensamkommande

Men de kritiserade ersättningsnivåerna blir kvar. Eslöv till exempel, får en merkostnad på 30 miljoner kronor – långt ifrån de 18 miljoner som kommunen får genom de extra kommunmiljarderna... 0Inga delningar

Stampen-frilansare får vänta på betalning

Forskare: Arbetsrätten måste anpassas till gig-ekonomin


Johanna Senneby

Ekonomiskt lönsamt att högavlönad är föräldraledig

Löneskillnaden i ett par kan vara så hög som 16 000 kronor och det lönar sig ändå att dela på föräldradagarna – förutsatt att båda har kollektivavtal... 0Inga delningar

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev