FOTO: storuman/flikr

Fackavgiften Förslaget om skattelättnader för fackföreningsavgiften splittrar de borgliga partierna visar Dagens Arenas rundringning.

Regeringen skickade på torsdagen in en lagremiss till riksdagen gällande en 25 procentig skattereduktion av fackföreningsavgiften. Syftet med förslaget är att underlätta för facken att värva medlemmar eftersom, som det står i pressmeddelandet, »den svenska modellen kräver starka parter«.

En rundringning som Dagens Arena har gjort visar att lagförslaget splittrar Alliansen. Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) säger tydligt nej.

Liberalerna skriver i ett mejl att de visserligen gärna ser starka fackföreningar men att fackens medlemstal hålls höga bäst genom »att fackföreningarna bedriver för medlemmarna relevant verksamhet och ger dem stöd i arbetet«.

Liberalerna skriver i sin budgetmotion för 2018:

»En stor del av fackföreningsavgiften består också av avgift till arbetslöshetskassan, som redan har en hög grad av offentlig subventionering. Vidare innebär regeringens förslag en förhållandevis kraftig försvagning av de offentliga finanserna, i storleksordningen 2,67 miljarder från och med 2019. Det är inte en ansvarsfull hushållning med statens finanser.«

Emil Källström (C) säger att Centern principiellt är emot förslaget.

– Vi vill istället sänka skatten generellt på låga löner så får folk välja själva. När vi tog bort skattereduktionen 2007 så sänkte vi skatten mycket mer genom jobbskatteavdraget.

Kristdemokraterna (KD) svarar att förslaget inte är prioriterat och inte heller finns inte med i deras budgetalternativ. Tidigare har KD uppgett att de kommer rösta nej till förslaget.

Sverigedemokraterna (SD) kommer även de rösta emot. I ett mejl svarar de:

»Vi menar att det bör råda en likvärdighet mellan föreningar. Fackavgiften kan inte sägas vara en kostnad för intäktens förvärvande, vilket brukar vara grund för avdrag. SD prioriterar istället skattelättnader för samtliga löntagare, oavsett om de är fackligt anslutna eller ej.«

Moderaternas hållning i frågan sticker ut.  I september meddelade Moderaterna att de ”i regel röstar nej till förslag vi är emot”, men har sedan dess ändrat sig. Men i oktober meddelade M att de – med hänvisning till budgetöverenskommelsen – inte kan rösta nej.

Till tidningen Arbetet säger Moderaterna att budgetreglerna innebär att enskilda förslag inte kan brytas ut ur budgeten.

Dagens Arena har sökt Moderaterna för ytterligare kommentarer, men utan framgång.

Skattelättnaderna återinförs till 2007 års nivåer och är tänkta att gälla förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Fackföreningarna blir skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om reduktionen.

För en person som är medlem i Kommunal och som har en lön på 27 200 betalar 5 127 kronor per år i medlemsavgift. Den planerade skattereduktionen innebär att 1 293  kronor återbetalas i skatteåterbäringen.

De nya reglerna om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.

När Alliansregeringen tog bort skattelättnaderna för fackmedlemskap och a-kassan rasade medlemsantalet. 2007 och 2008 förlorade facken omkring 245 000 medlemmar, varav 181 000 enbart under 2007.  Raset var framför allt stort hos a-kassorna – cirka 400 000 medlemmar gick ur.

Samtidigt höll en global finanskris på att bryta ut under hösten 2008 – vilket borde ha stärkt de fackliga medlemstalen då människor generellt organiserar sig i högre utsträckning i osäkra tider.