ARBETSMARKNAD 90 000 kronor på tio år. Så mycket mer tjänade arbetslösa som gått en arbetsmarknadsutbildning än arbetssökande som inte gjort det. Fler av de som gått en utbildning hade också jobb, visar en ny studie av IFAU.

Författarna till studien har följt arbetslösa som påbörjade en arbetsmarknadsutbildning någon gång under åren 1996-2002, och kommer fram till att de har klarat sig bättre på arbetsmarknaden än arbetslösa som inte gick någon utbildning.

De som deltagit i utbildning har högre inkomst och oftare sysselsättning, och färre av dem går på försörjningsstöd. Effekterna märks på några års sikt och håller i sig över en längre tid.

Direkt efter avslutad arbetsmarknadsutbildning gick inkomsterna ned för gruppen som deltagit, men efter fyra år hade deltagargruppen 13 procent högre inkomst än de som inte gått någon utbildning. Att inkomsten gick ned direkt efter utbildningen tolkar forskarna som en effekt av att deltagarna under den perioden sökt jobb i lägre utsträckning än andra arbetslösa.

Nio år efter avslutad arbetsmarknadsutbildning höll den positiva effekten i sig, även om försprånget sjunkit något. Då tjänade deltagargruppen åtta procent mer än andra arbetslösa. Totalt sett motsvarade de högre inkomsterna för deltagarna 90 000 kronor under tio års tid.

– Utbildningen tycks ge de arbetssökande kunskaper och erfarenheter som är viktiga på arbetsmarknaden, säger en av rapportförfattarna, Johan Vikström i ett pressmeddelande från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Effekterna av arbetsmarknadsutbildning är genomgående större för män än för kvinnor, visar rapporten.

I rapporten har 90 000 deltagare i arbetsmarknadsutbildningar studerats, varav vissa har följts upp fram till 2010. De jämförs med arbetslösa som inte fått någon sådan utbildning, genom att använda data från Arbetsförmedlingen och SCB.