Arbetsmiljö Ljudnivån inom förskolan är ett arbetsmiljöproblem. Risken för hörselbesvär och ljudtrötthet är hög bland personalen. 

7 av 10 förskolelärare blir lätt stressade av ljud, så kallad ljudtrötthet. Kring hälften svarar också att de har symptom på ljudöverkänslighet, ljud upplevs då som direkt plågsamma.

Det visar en ny avhandling om ljudmiljön i kvinnodominerande yrken från Göteborgs universitet, som Sveriges Radio Ekot var först med att rapportera om.

10 000 personer, som alla jobbar inom kvinnodominerande yrken, har svarat på enkäten. 5 000 inom förskolan och resten i andra yrken.

Audionomen Sofie Fredriksson som står bakom studien säger till Sveriges Radio att det är väldigt stor ökning av risker inom förskolan.

– De rapporterar väldigt mycket mer hörselrelaterade symtom jämfört med kvinnor som inte är förskolelärare. De har alltså en högre risk, säger Sofie Fredriksson.