Regeringens årliga 2 miljarder för bemanning inom äldreomsorgen har gett tusentals fler anställda, visar Socialstyrelsens granskning.

Sedan 2015 får kommunerna extra resurser för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Nu visar Socialstyrelsens granskning av satsningen att den i stor utsträckning fyller sitt syfte.

Under 2016 har 97 procent av de årliga 2 miljarderna använts och kommunerna har kunnat stärka äldreomsorgen med drygt 5 000 årsarbetskrafter. Kommunerna har både kunnat nyanställa personal och låta befintlig personal gå upp i arbetstid. Undersköterskor och vårdbiträden är de yrkesgrupper som främjats mest av satsningen.

1,7 miljarder har använts i kommunala verksamheter och 266 miljoner för verksamheter i privat regi. Det motsvarar i stort hur fördelningen av personer som använder äldreomsorg ser ut.

Granskningen visar också att 102 kommuner har anställt personal utan adekvat utbildning och erfarenhet. En stor anledning är att det är svårt att få tag på utbildad personal. De flesta som inte haft adekvat utbildning har dock erbjudits introduktion, handledning.

Kommunerna är positiva till satsningen men också oroliga för att bemanningen kommer att minska när satsningen upphör. De uppger också att det saknas strukturella lösningar på exempelvis hur man ska organisera arbetet inom hemtjänsten.