Utländsk arbetskraft Förra året ökade den utstationerade arbetskraften i Sverige med cirka 30 procent. En stark byggsektor och att fler företag följer reglerna förklarar uppgången.

Mängden utstationerad arbetskraft fortsätter öka i Sverige, 2017 var det över 72 000 personer i Sverige som var anställda i andra länder men hitskickade för att arbeta. Året innan var siffran knappt 48000. En anledningen till den stora ökningen är bland annat att det går så bra för byggbranschen, rapporterar Ekot. Över hälften av de utstationerade arbetarna arbetade förra året inom byggsektorn.
– Vi ser är att det är fler arbetstagare som är sysselsatta inom byggbranschen. Där ser vi att det var 20 000 fler än året innan, säger Maja Todorovic handläggare på Arbetsmiljöverket, till Ekot.

Enligt Ekot kan en annan förklaring till varför mängden utstationerad arbetskraft ökat vara att fler företag följer reglerna och anmäler att de är i Sverige. Om de utländska företagen inte meddelar rätt antal arbetare så kan det innebära att de betalar mindre skatt eller att de får andra fördelar, vilket kan vara ett problem enligt facket Byggnads.
– De som kommer hit och bygger det här landet ska få göra det under rätt förutsättningar, och så är det inte idag, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till Ekot.

Den stora delen arbetskraft kommer från Polen, men många kommer också från Indien, Tyskland, Tjeckien, Lettland och Litauen. 2017 ökade andelen utstationerad arbetskraft stadigt för varje månad under hela året, tidigare har det varit en topp på sommaren. De som kommer hit stannar också en längre tid än föregående år, nu stannar de i genomsnitt mellan sex och åtta månader.

Läs mer: Sjunkande bygglöner gör inte branschen bättre